Pamflet Kerk 2025

Lees en onderteken!

Over deze site

Op deze website vind je het pamflet Kerk 2025 dat we hebben geschreven naar aanleiding van het Synoderapport Kerk 2025 van de PKN. Onderteken ons pamflet als je het wilt ondersteunen! Ook vind je hier onze contactgegevens.

Pamflet Kerk 2025

Wij zijn dominee. Wij houden van de kerk als huis van God en mensen. Het is geweldig om in een huis te wonen en te werken waar al eeuwen lang een ontmoeting tussen God en mensen plaatsvindt. Dit huis is een huis met een ziel. De ziel is de liefde van Christus die leven geeft. Wij zijn dominee omdat we door zijn liefde zijn aangeraakt. Dat zeggen we niet om vroom te doen, maar omdat we helder willen zijn over wat ons beweegt om nu én in de toekomst dominee te zijn.

Het verlangen om back to basics te gaan is ons uit het hart gegrepen. Wat is het hoopvol dat we op een punt zijn aanbeland waarop we de kracht hebben gevonden om het roer radicaal om te gooien. Want waarom zouden we nog langer zuchten onder het juk van een voorbije vorm van de kerk?

We hoeven de kerk niet langer als stenen monument in stand te houden. De Geest verbindt ons aan de liefde van Christus. Hij zendt ons uit en sticht zijn gemeenschap als teken van zijn koninkrijk in de wereld. Laten we ons aan deze scheppende realiteit overgeven. Dan gaan we back to basics. Nu is het moment!

Het synoderapport Kerk 2025 taxeert de staat van de kerk in onze tijd eerlijk en dat geeft lucht. Kerk 2025 biedt een eerste ontwerp voor een kerk die wordt bevrijd van de kramp om het instituut te beheren, zodat nieuwe generaties kunnen geloven, hopen en liefhebben. We mogen hen niet belasten met een kerk die als een molensteen om hun nek hangt. Hoe zullen ze anders ontdekken dat de ontmoeting met God jou in de ruimte zet?

De praktijk van de kerk dient haar bevrijdende inhoud uit te stralen. Dat vraagt van ons een nieuwe houding. We willen tijdgenoot zijn van de mensen en cultuur om ons heen. Als voorgangers in de PKN weten we ons geroepen om de sprong te wagen en ons te laten zenden door de Geest.


Ds. Marleen Blootens, Amsterdam

Ds. Thejon Bos, Twijzelerheide

Ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Wateringen

Ds. Jasper van Schaik, Woubrugge


Ondersteun jij bovenstaand pamflet? Onderteken het met AMEN bij de reacties. Vul het eventueel aan met je reactie!

comments powered by Disqus